Ana Sayfa
Öğrenci
Staj Rehberi

Staj Rehberi

Staj Yeri Bulma İle İlgili

 Staj yeri bulmak öğrencinin kendi sorumluluğunda olup, bölümün öğrencilere rehberlik etme dışında “staj yeri bulmak” gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Öğrenciler staj yeri seçiminde bazı kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar:  

1- Özel sektör firmaları

a- Enaz 30 çalışanı olan ve kendine ait bir bilgi işlem yada bilişim departmanı olan üretim ve hizmet işletmeleri

b- Doğrudan bilişim alanında faaliyet gösteren (yazılım, donanım, network, telekomünikasyon ve diğer) firmalar. Bu tür firmalarda 30 çalışan şartı aranmaz

2- Kamu Kuruluşları

Her tür kamu kuruluşunun bilgi işlem daire başkanlıkları ya da belediye ve diğer kuruluşların bilişim ve bilgi işlem bölümleri

3- Araştırma Merkezleri

En az 5 adet bilişim personeli olan AR-GE faaliyetlerinde bulunan merkez ve kuruluşlar.

Önemli Not: Bilişim ve bilişim sistemleri günümüzde tüm firmalarda çok farklı uygulama alanlarında görülebildiği için yukarıdaki şartları sağlamasalar dahi öğrencinin teklifi ve bölüm staj komitesinin onayı ile öğrenciler diğer kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çeşitli organizasyonlarda zorunlu stajlarını yapabilirler.


Staj Öncesi, Sürecinde ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Staja başlama öncesi: Öğrenciler belirlenen staj tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar okulda bulunan Yazı İşleri biriminden staj sigortalarını yaptırmak zorundadır. Sigorta girişlerinin zamanında tamamlanabilmesi için, staj yerlerinin staj başlama tarihinden önce en geç 15 gün içerisinde netleştirilmiş olması tavsiye edilmektedir.

Öğrenci staj yerini netleştirdikten sonra web sitesinde yer alan “Mesleki Uygulama Kabul Formu’nu” doldurup sigorta girişini yaptırabilir.

Staj esnasında: Zorunlu staj süresi 16 hafta - 80 iş günüdür.

Öğrenciler yıl içerisinde teslim etmek üzere 1 ara rapor, 1 final raporu ve 1 staj defteri hazırlamak zorundadırlar. Bahsedilen belgelerin örneklerine web sitesinden erişilebilmektedir. Öğrencilerin notlandırılmaları bağlı bulundukları bölüm elemanı tarafından yapılmaktadır. İlgili belgelerin teslim tarihleri dönem içerisinde ilan edilmektedir.

Staj sonrası: Öğrenciler stajlarını tamamladıklarına ilişkin belgeleri işyerindeki ilgili amirlerine imzalatıp zarfa koyarak bölüme teslim etmek zorundadırlar. Buna ek olarak, dönem sonunda (genelde final sınavı haftasında) staj defterlerinin uygun formatta hazırlanan çıktısını (eğer talep edilirse) bölüm sekreterliğine teslim etmeli ve staj bitirme sunumlarını başarı ile tamamlamalıdırlar.

Staj sunumlarında öğrenciler 16 hafta süresince yaşadığı deneyimleri anlatan bir sunum hazırlamalıdırlar. Hazırlanan sunum 10-15 dakikalık olmalıdır. Sunumlar, ilgili komisyonda bulunan öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek notlandırılmaktadır.