Ana Sayfa
Aday Öğrenci
İstihdam Olanakları

İstihdam Olanakları

YBS uzmanları oldukça fazla sayıda kariyer olanağına sahiptir. Bu olanak zenginliğinin iki temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki YBS uzmanlarının bilişim ve iletişim kaynaklarının yönetimi (bu kaynakların planlanması, bütçelenmesi, edinimi, örgütlenmesi ve denetimi) konularında edindikleri yetkinlikleridir. İkincisi ise bilişim ve iletişim teknolojilerinin işletmelerde iş süreçlerinin optimizasyonu ve verimlilik artışı için nasıl kullanılabileceğinin öngörülmesi konusunda aldıkları eğitimdir.

Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü olarak üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem veriyoruz. Üniversitemiz içinde yer alan Sakarya Teknokent şirketleri öğrencilerimize staj ve iş imkanı sağlıyor. Ayrıca bölümümüz Sakarya şehrinin sanayi, teknoloji ve ticaret sektöründeki şirketler ile entegre, iş dünyası ile iç içedir. Ayrıca bölümümüzün uyguladığı 7+1 eğitim modeli kapsamında öğrencilerimiz bir dönemlerini dolu dolu bir işletmede geçirerek iş tecrübesi kazanmakta ve iş dünyasına erkenden atılmaktadır 

YBS Mezunlarının Olası İş Pozisyonları

 • Sistem Analisti ve Tasarımcısı

 • Proje Yöneticisi

 • Proje Uzmanı

 • İş Zekası Uzmanı

 • Ağ Uzmanı

 • Akademisyen

 • Uygulama Geliştiricisi

 • Sosyal Medya Uzmanı

 • Dijital Pazarlama Uzmanı

 • Bilişim ve İletişim Konularında Danışmanlık

 • Bilişim ve İletişim Alanlarında Arge Uzmanlığı ve Yöneticiliği

 • Bilgi İşlem Uzman
 • Ve yönetim veya bilişim ile alakalı pek çok iş kolu.