Ana Sayfa
Aday Öğrenci
Öğrenci Değişim Programları

Öğrenci Değişim Programları

Erasmus +

Erasmus Değişim Programı, Avrupa Birliğin'ne üye ve üyeliğe aday ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile iş birliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Karşılıksız hibe desteğinin sağlandığı program çerçevesinde, öğrenciler farklı ülkelerde bulunan üniversitelerde bir veya iki dönem öğrenim görebilmektedir. Ayrıca öğrencilere staj yapma olanağı da sağlayan bu programan akademik ve idari personeller de yararlanabilmektedir.

Üniversitemizde 2006 yılından bu yada Erasmus, 2015 yılından bu yana da Erasmus + Programı uygulanmaktadır. Sakarya üniversitesi, 2013-1014 Akademik Yılında aldığı hibe miktarı ve gönderdiği öğrenci sayısı bakımından Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk üçte yer almıştır.

Farabi

Farabi, Türkiye'de yer alan yükseköğretim kurumları arasındaki, öğrenci ve öğretim üyesi değişimine olanak sağlayan bir değişim programıdır.

2008-2009 Akademik Yılında YÖK Başkanlığı tarafından uygulanmaya başlanan program aracılığıyla, öğrencilere öğrenimlerinin diledikleri bir eğitim-öğretim döneminde veya yılında ülkemiziz farklı illerindeki üniversitelerinde öğrenim görme olanağı sunmaktadır.

Her düzeyden öğrencinin katılım yapabileceği bu değişim programı kapsamında katılımcı öğrencilere karşılıksız hibe desteği de sağlanmaktadır.

Mevlana

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğetim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak; Mevlana Değişim Programı, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızzın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Öğrencilerimiz bu program ile bir veya iki yarıyıl süresiyle öğrenimlerine yurt dışında devam edebilmektedir. Sakarya Üniversitesi'nin 2014 yılı itibari ile 21 farklı ülkede 28 üniversite ile 117 farklı alanda anlaşması bulunmaktadır.