Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 3
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 116 188
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 116 188
Genel Toplam 304