Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 1
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 158 266
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 158 266
Genel Toplam 424