Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 120 207
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 120 207
Genel Toplam 327