Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 1
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 128 214
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 128 214
Genel Toplam 342