Ana Sayfa
Duyurular
2023-2024 Önceki Öğrenmelerin Tanınması Başvuruları

2023-2024 Önceki Öğrenmelerin Tanınması Başvuruları

Değerli Öğrencilerimiz,

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması başvuruları SABİS üzerinden Online olarak alınacaktır. Sınavlar Yüz Yüze yapılacaktır.

 Başvuru Tarihleri                                          :  4-5-6 Eylül 2023
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınav Programlarının İlanı                                      :  8 Eylül 2023
 Sınav Tarihleri                                              :  11-12 Eylül 2023
 Sınav Sonuçlarının Açıklanması                  :  15 Eylül 2023

 

Başvuru sırasında yüklenecek belgeler;

  • Dersler için; yetkili eğitim kurumlarından veya kamu kurumlarından alınmış konu ile alakalı Eğitim Sertifikası veya eğitim alındığına dair Referans Mektubu,

Açıklama :Kurumsal yapıdaki iş yerlerinde elde edilen pratik kazanımlar ile iş yerlerinde hizmet içi eğitimler suretiyle elde edilmiş kazanımlar için hazırlanmış sertifikalar veya referans mektupları; bilgi, beceri ve yetkinlikler, yaptığı faaliyetler, çalışma/eğitim sürelerini gösterir nitelikte olmalıdır. Bu belgeler işyerinin en üst yetkilisi tarafından onaylanmış olmalıdır. Öğretim elemanlarından alınmış referans mektupları kabul edilmez.

  • Staj, işyeri eğitimi ve işyeri uygulaması için; işyerinde yapılan çalışma sırasında hazırlanmış portfolyo veya bölüm tarafından belirlenmiş formatta hazırlanmış staj defteri. Öğrenci, kazanımlar süresince ilgili iş yerinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlı olarak bulunduğunu belgelemeli ve başvurusunda kazanmış olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde ettiği faaliyetleri, çalışma-eğitim süreleri işyerinin en üst yetkilisi tarafından onaylanmış belgeler ile sunmalıdır.

Açıklama :“İşyeri Eğitimi” ve “İşyeri Uygulaması” dersleri birlikte değerlendirmeye alındığında 15 AKTS sınırını aşan başvuru kabul edilir. Bu dersler için tanıma başvurusu yapan öğrencinin diğer dersler için başvurusu kabul edilmez.

 

Başvuru adresi : https://oncekikazanim.sabis.sakarya.edu.tr/

Detaylı bilgiye Sakarya Üniversitesi Önceki Öğrenmelerin Tanınması Senato Esasları’ından erişebilirsiniz.

Duyuru ekindeki dosyada başvuru adımlarıyla ilgili bilgi mevcuttur.