Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 101 190
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 101 190
Genel Toplam 291