Ana Sayfa
Duyurular
Staj Evrakları

STAJ EVRAKLARI

YBS Mesleki Uygulama dokümanlarına ekli dosyadan erişebilirsiniz. Lütfen sorularınız olduğunda öncelikle bu dosyada yer alan evrakları ve yönergeleri inceleyiniz, sorunuz bu evraklarda cevaplanmıyor ise mesleki uygulama komisyonu ile irtibata geçiniz.

YBS Bölüm Başkanlığı

Staj öncesinde;

1- Mesleki Uygulama Kabul Formunu doldurulmalı ve belirtilen kişi ve kurumlara imzalatılmalıdır.

2- Fakülte dekanlığında bulunan mali işlere giderek sigorta girişi yaptırılmalı ve sigorta belgesi iş yerine teslim edilmelidir. (işlemler staj başlamadan en az 10 gün öncesinde bitirmelidir.)

Staj süresince;

1- Staj beyan formu doldurulmalı ve bölümdeki sorumlu kişiye maille iletilmelidir.

2- Staj defteri (word ortamında) ve devam çizelgesi her gün eksiksiz doldurulmalıdır. Bu dosyalar kesinlikle günlük doldurulmalıdır, ayrıca denetçi öğretim elemanı tarafından ziyaret esnasında kontrol edilecek belgeler arasındadır.

3- Staj 16 haftalık süreyi kapsar. Yani dönemin başladığı ilk günden finallerin bittiği son güne kadardır.

4- Staja yüzde 80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. İş yeri izni onaylamış olsa dahi devam edilen süre toplam sürenin yüzde 80’inden az olamaz (asgari 64 gün).

5- Staj süresince denetçi öğretim elemanı tarafından iş yeri ziyareti gerçekleştirilecek ve değerlendirme formu doldurulacaktır. Bu forma ilişkin örnek staj dosyaları arasında mevcuttur.

6- Öğrencilerin vize haftasında ara raporu (edinilen tecrübeleri de içeren mesleki uygulama raporu taslağı) ve zorunlu staj defterini e-mail ile denetçi öğretim elemanına iletmesi gerekir. (SON TARİH 2 NİSAN 2017 PAZAR 23:59)

Staj sonrasında (final haftasında);

1- Staj günü kadar sayfa eklenerek her gün için doldurulan zorunlu staj defteri denetçi öğretim elemanına teslim edilmelidir.

2- Mesleki uygulama rapor yazım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanan mesleki uygulama raporu denetçi öğretim elemanına teslim edilmelidir.

3- Staj raporu sunumu, tez savunmasıyla aynı tarihte, tez jürisi karşısında yapılacaktır.